KEEP IT SIMPLE
We provide IT training and consultation in area of IT Service Management and IT processes

ITIL ŠKOLENÍ

 
ITIL ® Foundation

ITIL ® Intermediate OS&A
ITIL ® Intermediate SO&A
ITIL ® Intermediate RC&V
ITIL ® Intermediate PP&O

ITIL ® Intermediate SS
ITIL ® Intermediate SD
ITIL ® Intermediate SO
ITIL ® Intermediate ST
ITIL ® Intermediate CSI

ITIL ® MALC
 

ITIL® FOUNDATION

Jedná se o základní kurz seznamující s problematikou ITIL®. Jeho cílem je představit rámec obsahující principy řízení IT služeb, naučit terminologii a připravit účastníky na jejich další rozvoj.

ITIL® INTERMEDIATE CAPABILITY

Tato série školení je určena pro zákazníky, kteří chtějí získat intenzivní, specializované znalosti jednoho nebo více procesů. Školení dávají důraz na dennodenní praktickou aplikaci principů ITIL®. Školení tématicky prochází skrz relevantní části životního cyklu ITIL® s cílem je prakticky co nejvíce propojit.
 • ITIL® Operational Support & Analysis (OS&A)
 • Kurz je orientován na Service Desk, Incident, Problem, Event a Access Management, Technical, Application a IT Operations Management.
 • ITIL® Service Offerings & Agreements (SO&A)
 • Kurz je orientován na Service Level, Service Catalogue, Service Portfolio, Demand, Supplier, Business Relationship a Financial Management for IT Services.
 • ITIL® Release, Control and Validation (RC&V)
 • Kurz je orientován na Service Asset & Configuration, Change, Release & Deployment, Knowledge a Information Security Management, Request Fulfilment, Service Validation & Testing a Service Evaluation.
 • ITIL® Planning, Protection and Optimization (PP&O)
 • Kurz je orientován na Availability, Information Security, Capacity, IT Service Continuity a Demand Management

ITIL® INTERMEDIATE LIFECYCLE

Tato série školení je určena pro zákazníky, jejichž role prochází dominantně skrz jednu oblast životního cyklu. Školení dávají důraz na procesy ucelené v rámci strategie, designu, nasazování služeb, jejich dennodenní dodávku a vylepšování.
 • ITIL® Service Strategy (SS)
 • Kurz je orientován na Strategy Management for IT, Service Portfolio, Demand, Business Relationship a Financial Management for IT Services.
 • ITIL® Service Design (SD)
 • Kurz je orientován na Service Catalogue, Service Level, Availability, Capacity, Supplier, IT Service Contiuity a Information Security Management a Design Coordination.
 • ITIL® Service Transiton (ST)
 • Kurz je orientován na Change, Release & Deployment, Service Assett & Configuration a Knowledge Management, Service Validation & Testing, Change Evaluation, Transition Planning & Support
 • ITIL® Service Operation (SO)
 • Kurz je orientován na Event, Incident, Problem, Access Management a Request Fulfilment.
 • ITIL® Contiual Service Improvement (CSI)
 • Kurz je orientován na continuální vylepšování IT služeb a procesů v průběhu celého životního cyklu služeb definovaného rámcem ITIL®.

ITIL® EXPERT

Jedná se o nejvyšší školení v sérii kurzů ITIL®. Je určené pro manažery, jejichž odpovědnosti procházejí skrz životní cyklus služeb a jejich odpovědností je integrovat procesy a služby skrz organizaci IT.
 • ITIL® Managing Across the LifeCycle (MALC)
 • Kurz je orientován na sjednocení znalostí z celého cyklu ITIL® a kontinuální vylepšování IT služeb a procesů v průběhu celého životního cyklu služeb definovaného rámcem ITIL®

DOMŮ      O NÁS      TÝM      SLUŽBY      REFERENCE      KONTAKT

COPYRIGHT 2012, ALL RIGHTS RESERVED